Visie: zeven

We willen van een verwaarloosd stadsgezicht een mooie inspirerende plek maken. Vanuit de kracht van zeven. Zeven is een heilig geluksgetal. Niet voor niets zijn er zeven dagen in de week, zeven wereldwonderen, zeven werken van barmhartigheid, zeven chakra’s, zeven hoofdzonden, zeven dwergen, ga zo maar door. Wij zoeken naar een woonvorm van zeven wooneenheden. 

Volledig zelfstandige wooneenheden maar met een beetje collectiviteit. De mogelijkheid tot gezamenlijk gebruik van spullen en ruimten. Een werkruimte, een machine, een auto. Om ongebruikt stil- en leegstaan te voorkomen. En daardoor elkaar af en toe te kunnen ontmoeten.