Afgelopen maanden hebben we veel online meetings met belangstellenden gehad om er achter te komen met welk van de 3 concepten die we op de website hadden staan we nu het liefst verder wilden.

Eigenlijk hebben de gesprekken ons 3 conclusies opgeleverd:

1 De stedelijke setting vraagt om een specifieke doelgroep die daar voor kiest. Om te beginnen, wij hebben de online gesprekken zeer inspirerend gevonden en verhelderend voor ons. Daardoor werd voor ons veel duidelijker wat we wel en niet te bieden hebben. Wat de essentiële kenmerken van deze locatie en specifiek van de bedrijfshal zijn. Het is een stedelijke locatie. Zelfs stenig te noemen. Voorlopig nog geen zicht op het bezitten van het gemeentelijke groen dat er rondom ligt en dus geen mogelijkheden voor het verbouwen van groenten of het houden van (kleine) dieren. Ook geen toegang voor auto’s en parkeerplaatsen maar omdat het op een steenworp van het station ligt wel legio mogelijkheden voor het gebruik van openbaar vervoer en de fiets. In elk geval voor het ontmoedigen van autogebruik :-). En plek dus die bij je moet passen. 


2 De collectiviteit vraagt echt om 7 eenheden en moet in de hal zelf tot stand gebracht Een andere helderheid die de gesprekken opleverden was dat de collectiviteit in de hal zelf zal moeten plaatsvinden. Ook al ligt de hal ‘in onze achtertuin’, de ligging en de noodzakelijke (en door ons gewenste ingang) aan de Kennedylaan vraagt om een zelfstandige positie van de hal voor de bewoners waarbij het collectieve zal in de hal zelf moeten worden gevonden. Wij doen zeker wel mee aan die collectiviteit maar we zullen een andere positie hebben doordat we niet zelf in de hal wonen. Dat zal ook voor de bewoners van de beide huurappartementen hierboven gelden.  En dit combinerend met wat we al wisten en wilden, het getal zeven staat daarbij centraal. We geloven oprecht dat zeven niet alleen een mooi getal is maar ook echt zowel een minimum als een maximum is voor een prettige collectiviteit. Genoeg voor vrijblijvend contact zonder dat dit dwingend is. Als je zin hebt om mee te doen, is die ruimte is. Als je even, of langer, op jezelf wilt zijn, kan dat ook. Die combinatie (de collectiviteit moet in de hal zelf plaats kunnen vinden en het moeten er 7 worden) maakt dat we geen luxe grote appartementen kunnen maken maar alleen kleinere, één- hooguit tweepersoonslofts. Daarmee vallen concept 1 en 2 dus feitelijk af.  


3 We willen eigenaar blijven en zullen dus naar andere financiering op zoek moeten   En tot slot, we merken dat we toch graag maximaal in staat willen blijven om het concept te bewaken en daar waar nodig bij te sturen. Dat betekent dat we de financiering dus niet uit verkoop kunnen halen maar naar andere financiers op zoek zullen gaan. 
Daarmee hebben we een koers gekozen. We gaan voor een aangepast Concept 3: zeven loftachtige appartementen die ideaal zijn voor 1 of 2-persoons huishoudens. Met privé, kleine buitenruimten. En collectief een ontmoetingsruimte met een café-achtige uitstraling en een binnentuin. Daarmee zetten we een bijzondere plek in Doetinchem neer. En ook dat is wat we er leuk aan vinden. We hebben de website er inmiddels al op aangepast. Kijk gerust. Maar we realiseren ons dat het voor de mensen onder jullie die naar ruime woningen op zoek zijn, geen optie meer is.   
We gaan de komende weken onderzoeken welke doelgroep hierbij wél past. We denken dat dit concept aantrekkelijk is voor “internationale kenniswerkers”. Mensen die tijdelijk in of vanuit de Achterhoek werken. We zullen hierover met een aantal grotere werkgevers in gesprek gaan. Om bij hen na te gaan of hieraan behoefte is en of zij wellicht ook als investeerders willen optreden. Overigens sluiten we niet uit dat een deel van de appartementen ook voor andere een- of tweepersoonshuishoudens beschikbaar zullen komen.