Op 14 juli heeft het college van B&W van de gemeente Doetinchem besloten (brief 1337988/1550525) in principe mee te werken aan  het plan voor het realiseren van 4 woningen op ons terrein. De gemeente is bereid de grond voor een voetgangersontsluiting naar de woningen aan de Kennedylaan te verkopen. Ook staat in de bevestiging dat als wij niet binnen 6 maanden na verzenddatum van deze brief een verdere uitwerking geven aan het plan, de medewerking weer kan worden ingetrokken. Deze website is onderdeel van ons proces om tot een concrete uitwerking van het plan te komen.