Partners gezocht

Zeven loftachtige appartementen die ideaal zijn voor 1 of 2-persoons huishoudens. Met privé alle voorzieningen en een kleine buitenruimte. En collectieve binnentuin, een werkplaats en een café-achtige ontmoetingsruimte.

Dat is wat wij willen bouwen. Uiteraard duurzaam en met Achterhoekse bouwers en installateurs.

We willen het bouwen voor bewoning door (internationale) ondernemers en kenniswerkers.  Mensen die tijdelijk in of vanuit de Achterhoek werken en zelfstandige woonruimte willen maar daarnaast behoefte hebben aan ontmoeting. Wie weet wat voor innovatieve product-ideeën daaruit ontstaan. 

 

Onze vraag

We zijn eigenaar van de locatie en het pand dat er nu staat. En de gemeente Doetinchem heeft toestemming gegeven om hier woningen te realiseren. We hebben ook budget om de eerste investeringen te doen. Maar, niet genoeg voor de gehele ontwikkeling.

Voor het duurzaam bouwen gaan we uiteraard kijken welke subsidiemogelijkheden er zijn. Maar we zoeken ook partijen die als investeerder kunnen en willen optreden. Dat kan door lenen, partnerschap of bijvoorbeeld ook door als huurder van één of meer van de appartementen op te treden en de huur een aantal jaren vooruit te betalen. U bespaart daarmee op de huisvestingslasten en wij zijn in staat om een voor de Achterhoek belangrijke ontwikkeling te realiseren.

Daarnaast komen we graag in contact met bedrijven die dit als kans zien om hun innovatiekracht aan de regio en daarbuiten te tonen.