De eerste stap is gezet: de gemeente werkt mee aan de planvorming. De definitieve uitvoering moet natuurlijk opnieuw aan de gemeente worden voorgelegd want er ligt nog héél veel open. Afhankelijk van de conceptkeuze kan het dus zo nog ruim anderhalf jaar duren voor hier in deze hal gewoond kan worden. De planning zal ook afhangen van de financiering.

De tweede stap start dus nu: de uitwerking van het beste concept. Dat doen we natuurlijk niet in ons eentje. Daarvoor hebben we deze website gebouwd. Om belangstelling te peilen en denkkracht te organiseren. Wil jij meedenken? Al dan niet als potentiële bewoner? Vul dan deze vragenlijst in zodat wij weten waarom je belangstelling hebt voor dit project.

Op basis van de antwoorden gaan we kijken of we een kleinschalige, coronaproof-uitwisselingsbijeenkomst kunnen organiseren of dat we voorlopig alleen digitaal en online uitwisselen.

Voor de duidelijkheid: meedenken verplicht tot niets. Van beide kanten niet. Zodra wij een conceptkeuze hebben gemaakt gaan we kijken hoe we tot de beste bewonerssamenstelling kunnen komen.